Daichi de Nekobaa

Scottish Straight black golden shaded

A rejoint sa famille
Daichi Mâle Scottish Straight

Daichi en quelques mots

  • Mâle Scottish Straight black golden shaded
  • Né le 09/04/2018 (6 ans 3 mois)
  • Pédigrée: LOOF
  • Parents: Shukaku et Jun (Portée D)

Album photo de Daichi

Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa
Cat Scottish Straight Daichi Chatterie Nekobaa